HILFE OHNE GRENZEN!

Arbeitstreffen der tschechischen Food Banken ( Potravinove Banky) aus Nordböhmen und Tafeleinrichtungen aus dem Süden und Osten des Freistaates Sachsen.

Vom 09. bis 10.05 2022 trafen sich Vertreterinnen der vier Nordböhmischen Bezirke und der Hauptstadt in Prag sowie Tafeleinrichtungen aus den südlichen und östlichen Landkreisen des Freistaates Sachsen zu ihrem nunmehr vierten gemeinsamen Arbeitstreffen in der Nähe der nordböhmischen Stadt Litoměřice. Unter o.g. Motto verständigten sich die Teilnehmenden über die weiter Optimierung der Zusammenarbeit, besonders bei der gegenseitigen Unterstützung in logistischen und technischen Unterstützung, des Warenspendenaustausche, um gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen zu können. Auch organisatorischen Abstimmungen, um unter Krisensituation schnell und unbürokratisch reagieren und interagieren zu können. spielten diesmal unter den aktuellen Erfahrungen eine große Rolle.

Gerade unter diesen Bedingungen, welche durch eine Verknappung von Lebensmittelbeständen und eines, auf beiden Seiten stark ansteigenden Bedarfes infolge der Auswirkungen von Inflation und Flucht aus der Ukraine geprägt erden, leisten Tafeln und Lebensmittelbanken eine überdurchschnittliche Arbeit.

Unsere gemeinsame Entschließung:
Wir werden auch künftig noch enger zusammenarbeiten, denn Armut macht nicht vor Ländergrenzen halt und Rettung von Lebensmitteln erfordert eine stärkere kompetente Zusammenarbeit in ganz Europa.

Danke unseren tschechischen Freunden für die hervorragende Ausgestaltung des Arbeitstreffens

POMOC BEZ HRANIC.

Ve dnech 9. až 10. května 2022 se zástupci čtyř severočeských okresů a hlavního města Prahy a tabulkových institucí z jižních a východních okresů Svobodného státu Sasko sešli na již čtvrtém společném pracovním setkání poblíž severočeské město Litoměřice. Pod výše uvedeným heslem se účastníci dohodli na další optimalizaci spolupráce, zejména ve vzájemné podpoře v logistické a technické podpoře, výměně darů zboží, aby bylo možné společně zasáhnout proti plýtvání potravinami. Také organizační koordinace, aby bylo možné v krizové situaci rychle a nebyrokraticky reagovat a interagovat. hrálo tentokrát hlavní roli mezi aktuálními zkušenostmi. Zejména za těchto podmínek, které se vyznačují nedostatkem zásob potravin a prudkým nárůstem poptávky na obou stranách v důsledku dopadů inflace a útěku z Ukrajiny, odvádějí potravinové banky a potravinové banky nadprůměrnou práci.
Naše společné usnesení: V budoucnu budeme pokračovat ve spolupráci ještě těsněji, protože chudoba nekončí na státních hranicích a šetření potravin vyžaduje kompetentnější spolupráci v celé Evropě. Děkujeme našim českým přátelům za skvělou organizaci pracovního setkání